بنیاد علمی حریری
خانه » کلیات و اهداف

 

• ایجاد و تحکیم روابط علمی ، فنی ، تحقیقاتی بین متخصصان و سازمان هایی که فعالیت های آنها با هدف های انجمن ارتباط دارد.
• کوشش جهت بالابردن سطح دانش و اطلاعات دانش پژوهان ایران بالاخص مازندران و آشناکردن آنها با تازه ترین پیشرفت های این رشته ها.
• فراهم کردن موجبات گسترش مبانی علوم پایه در جامعه و تشویق جوانان و دانش پژوهان به علوم بنیادی.
• همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی در مطالعه مسائل مربوط به این رشته ها و انجام دادن بررسی های مورد نیاز آنها از طریق معرفی کارشناسان و استفاده از دیگر امکانات انجمن.
• تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی ، آموزشی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی. کمک و همکاری در تشکیل کلاس ها و دوره های تخصصی.
• انتشار نشریات حاوی پیشرفت های علمی ، فنی و تحقیقاتی در علوم پایه و همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی در مورد تالیف ، ترجمه و نشر کتاب های مربوط به این رشته.