بنیاد علمی حریری
خانه » ارتباط با ما
آدرس : بابل – خیابان مدرس – کوچه مدرس ۲۴
بنیاد علمی عام المنفعه محمد رضا حریری
شماره تماس : ۳۲۳۶۴۳۵۵-۰۱۱۳۲۳۳۴۲۵۵
فکس : ۰۱۱۳۲۳۳۴۳۴۶
سرویس پیامک : ۳۰۰۰۸۶۳۸۰۰۰۰۱۲
وب سایت : www.hariri-sf.ir
کانال تلگرام : bonyadhariri
آدرس اینستاگرام : hariri_science_foundation
رایانامه : info@hariri-sf.ir
شماره حساب : ۰۱۰۵۹۴۷۲۰۶۰۰۲ نزد بانک ملی
شماره حساب : ۰۲۰۰۱۱۸۵۰۰۰۰۴ نزد بانک کارآفرین
بنام بنیاد علمی عام المنفعه محمد رضا حریری