بنیاد علمی حریری
خانه » گروه کارگاه علوم

کارشناسان بنیاد در نشست هایی که به منظور برنامه ریزی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان به طور منظم برگزار می کردند بر آن شدند تا دانش آموزان مفاهیم علوم را بصورت کاربردی فراگیرند و با این تفکر ، کارگاه کودک در بنیاد شکل گرفت و دو دوره موفق را پشت سر گذاشت و سپس تغییر نام داده و بصورت کارگاه علوم به فعالیت خود طی چند دوره ادامه داد که به دلیل استقبال خانواده ها و مسئولین بنیاد و همچنین تجربیات کارشناسان این مرکز بر بار علمی و هنری آن افزوده شد ، بطوری که اخیراً کارگاه خلاقیت بصورت کارگاه تخصصی تر در آمده و با همکاری کلیه کارشناسان در بخش های مختلف به صورت تخصصی مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف کارگاه علوم :
۱- آموزش مفاهیم علوم به روش کاربردی و استفاده از آن در زندگی روزمره.
۲- کشف و شکوفائی استعداد دانش آموزان در زمینه های مختلف (مخصوصاً علمی).
۳- افزایش اعتماد به نفس.
۴- افزایش قدرت تخیل دانش آموز.
۵- افزایش میزان مشارکت دانش آموزان در جریان آموزش.
۶- ایجاد فرصت مناس جهت ابراز وجود، تقویت انگیزه و اعتماد به نفس.
۷- ایجاد نشاط و شادابی در دانش آموز.
۸- ایجاد زمینه برای مشاهده درست دنیای اطراف خود و نگاه تازه به پدیده های موجود پیرامون.
۹- مهارت آموزی (مثل درست کردن شمع و کاشت گیاه و….)
۱۰-استفاده بهینه از ابزار و وسایل بلا استفاده جهت بازسازی آن.
۱۱-تخصصی کردن کار برنامه ها که لزوماً تعدد کارشناسان مربوطه را به همراه داشت.

اهم برنامه های انجام شده :
۱- بررسی مفاهیم کتاب علوم به صورت علمی و کاربردی در پایه های دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم
۲- بررسی آزمایشات جنبی علوم (خارج از مفاهیم کتاب درسی)
۳- برگزاری کارگاه های عملی فوق برنامه (ساخت آبرنگ ، کاردستی و….)
۴- برگزاری نمایشگاه از دست ساخته های دانش آموزان.
۵- برنامه نمایش CD های علمی.
۶- بازدید علمی – تفریحی (از مراکز صنعتی – کارخانه جات)
۷- برگزاری سمینار علمی توسط دانش آموزان
۸- انجام دادن آزمایشات توسط دانش آموزان در جشن پایان دوره.
۹- برگزاری جشن پایان دوره.