بنیاد علمی حریری
خانه » گروه هوا و فضا

بخش هوا فضا

بخش هوا فضا از جمله بخش های نمایشگاهی بنیاد می باشد . مجموعه اطلاعات و همچنین ماکت هایی از هواپیماهای اولین و جنگی ، شاتل ، موشک و موتور واقعی جت فراهم گردیده است تا افرادی که علاقه مند به رشته هوا فضا می باشند ، با استفاده از این اطلاعات به آن سمت و سو ترغیب شوند.