بنیاد علمی حریری
خانه » گروه نانوفیزیک

آزمایشگاه نانو فیزیک بنیاد علمی حریری در بیست و چهارم اردیبهشت ماه هشتاد و هشت افتتاح شد. این بخش زیرنظر اساتید برجسته نانو و با همکاری گروه دانشجویی اداره می شود. هدف اصلی این بخش کمک به دانشجویان محقق و خلاق که در این زمینه فعالیت دارند و عملی کردن تئوریات آنان و تا حد ممکن صنعتی کردن پروژه های آنان است.
اهم فعالیت های بخش نانو فیزیک:
اهم فعایت های این مجموعه شامل انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و ارائه مقالات داخلی ، مقالات خارجی، پایان نامه و سمینار می باشد که در زیر ارائه گردیده است:

۱- سمینار نانو فیزیک و کاربرد آن

پایان نامه ها:
۱) تهیه و سنتز کامپوزیت مغناطیسی CoFe2O4/SiO2 به روش سل-ژل و اصلاح اندازه ذرات با کنترل عوامل.
۲) سنتز نانو ذرات نقره و پودر Ag/CNTs تهیه شده به روش رسوب دهی شیمیایی و مطالعه تاثیرشرایط مختلف در سنتزآن.
۳) سنتز نانو ذرات TiO2/SnO2 و آلاییدن آن با ناخالصی آهن و بررسی خواص فیزیکی آن .
۴) اثر نوع پیش ماده Zn بر اندازه نانو ذرات ZnO تهیه شده با روش رسوب دهی مستقیم.
۵) استفاده از CNTs به عنوان بستربرای سنتز و کنترل ابعاد نانو ذرات ZnO و تهیه پودرنانو کامپوزیت ZnO/CNTs
۶) نقش سالیتونها درمشخصه جریان- ولتاژ سیم مولکولی فلز/پلی اتیلن/فلز.
۷) مطالعه نظری اثر قطر نانولوله آلیاژی BCN درمشخصه جریان-ولتاژ سیم مولکولی فلز /BCN/ فلز.
۸) سنتز ذرات Tio2 –Sio2 به رش سل ژل با پیش ماده تیتانیوم ایزوپروکساید (TTIP) و بررسی آن تحت شرایط شیمیایی و فیزیکی مختلف.

مقالات پذیرفته شده خارجی:
Synthesis and Size-Control of TiO2 Photocatalyst Nanoparticles Prparation Using Sol-Gel Mthod
The effect of Catom concentrationon the electronicproperties of boron carbonitride alloy nanotube inzing-zang form

مقاله های پذیرفته شده داخلی:
۱) ارائه مقاله در اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو – دانشگاه پیام نور یزد- بهمن ۸۹٫
۲) ارائه مقاله در چهاردهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور.
۳) ارائه مقاله در اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو آذر ۸۸ دانشگاه جامع امام حسین به صورت پوستر (کسب رتبه برتر).
۴) ارائه مقاله در دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران – دانشگاه شیراز بهمن ۸۹٫
۵) ارائه مقاله در اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در دانشگاه جامی اصفهان آذر ۱۳۹۰٫
۶) ارائه مقاله دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر به صورت پوستر.