بنیاد علمی حریری
خانه » گروه ریاضی

خانه ریاضیات بنیاد علمی محمد رضا حریری بابل که اولین خانه ریاضیات استان مازندران و دومین خانه ریاضیات ایران می باشد در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۸ با حضور جناب آقای مهندس محمدرضا حریری و دکتر بهزاد رئیس انجمن ریاضی ایران، استاد شهریاری و دکتر علی زاده رئیس ستاد سال جهانی ریاضیات دراستان مازندران و همچنین حضور پرشور اساتید دانشگاه های منطقه، دانشجویان و دانش آموزان علاقه مند آغاز به کار کرد.

از مهم ترین اهداف خانه ریاضی فراهم آوردن محیط مناسب جهت بحث و تبادل نظر پیرامون علم ریاضی، کمک به عمومی کردن ریاضیات، آموزش ریاضیات و انجام پژوهش های ریاضی در راستای گسترش مرزهای علوم ریاضی است.

خانه ریاضیات بنیاد علمی حریری نیز با بهره گیری از اساتید متخصص ریاضی دانشگاه های مازندران و دبیران مجرب آموزش و پرورش و همچنین دانشجویان رشته ریاضی در گرایش های محض و کاربردی و دانش آموزان مقاطع مختلف از پتانسیل خوبی برای انجام فعالیت های گوناگون در زمینه علم ریاضی برخوردار است.