بنیاد علمی حریری
خانه » گروه لیزر

در تابستان سال ۸۱ ، بخش لیزر به عنوان واحد تحقیقاتی به مجموعه فیزیک اضافه گردید. در ابتدا میز ضد ارتعاش و قطعات اپتومکانیکی مورد نیاز و اولیه با کمک مالی (استانداری) خریداری شد. سپس  آزمایشهایی مانند تداخل سنج مایکسون ، دو شکاف یانگ و تشکیل و ثبت تصاویر سه بعدی (هولوگرام) انجام گرفت. ولی از زمستان ۸۵ با همکاری دانشگاه مازندران و اساتید مجرب (آقایان دکتر خصالی و دکتر صحبت زاده) پروژه کارشناسی ارشد خانم مژده اقبال پور تحت عنوان « طراحی و ساخت سنسور فشار با فیبر نوری به روش خمش بزرگ مقیاس» انجام و در بهمن ۸۶ موفق به دفاع پایان نامه گردید. قابل ذکر است قطعات مورد نیاز این پروژه توسط بنیاد با کمک مالی صندوق قرض الحسنه خریداری و تهیه شد.