بنیاد علمی حریری
خانه » گروه فیزیک

این بخش همزمان با تاسیس بنیاد در سال ۱۳۷۸ آغاز به فعالیت نموده است و شامل تجهیزاتی مربوط به مباحث گوناگون علم فیزیک می باشد که به زیر مجموعه های مجزایی تقسیم بندی شده است. غالب فعالیت های این گروه معطوف به تشریح آزمایشهای مهم مباحث فیزیک و برگزاری دوره های عملی – آموزشی می باشد. آشنا نمودن بازدید کنندگان به خصوص نوجوانان و جوانان با کاربردهای علم فیزیک در زندگی روزمره از یک سو و ایجاد انگیزه و تفهیم درست مباحث مبنایی فیزیک از اهداف مهم این بخش می باشد. این بخش شامل زیرمجموعه هایی نظیر :

۱-الکتریسیته و مغناطیس ۲-مکانیک ۳-اپتیک ۴-اختر شناسی و نجوم ۵-کارگاه آموزشی ۶-آزمایشگاه لیزر می باشد.

مدیر گروه این بخش از بدو افتتاح تاکنون آقای دکتر علی رضا خصالی (دکترای فیزیک و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) می باشد.

بخش الکترومغناطیس:

در این قسمت آزمایشهایی مربوط به قوانین مهم و مبنایی الکترومغناطیس طراحی شده است. که بازدید کنندگان همراه با آزمایش و نیز تشریح مباحث مربوطه توسط اعضای گروه، با این شاخه از علم فیزیک آشنایی می یابند.

از آزمایشهایی مربوط به این قسمت می توان ، آزمایش های قانون آمپر، بیوساوارت ، میدان های الکتریکی ، قوانین مدارهای الکتریکی ، قانون لنز و آشنایی با تجهیزات مغناطیسی و الکتریکی در صنعت و … را نام برد.

بخش مکانیک:

با توجه به اهمیت این شاخه از علم فیزیک، آزمایش هایی طراحی شده است که بازدید کنندگان همراه با آزمایش و تشریح آشنایی بیشتری می یابند.

بخش فیزیک شامل آزمایش هایی نظیر قانون پایستگی تکانه خطی ، پایستگی انرژی ، بررسی نیروها ، قانون برنولی ، آونگ ها، تیغه های تشدید ، قانون هوک ، قوانین تعادل ، قانون ارشمیدس ، قرقره ها ، آزمایش ژیروسکوپ و … می باشد.

بخش اپتیک :

در این بخش مهم ترین ابزار مربوط به آزمایش های اپتیک جمع آوری شده است که بازدید کنندگان همراه با آشنایی مختصر قادر خواهند بود تعدادی از آزمایش های مذکور با تشریح مباحث و قوانین حاکم به آزمایش ها انجام دهند. آزمایشهای زیر مجموعه اپتیک همانند دیگر زیر مجموعه ها ، کمک شایان توجهی برای تفهیم طرز کار و نیز قوانین حاکم برخی از ابزار اپتیکی ایفاء می کند.

این آزمایش ها شامل : آزمایش عدسی های گوناگون، آینه های مختلف نور، پدیده قطبش و عکاسی استروبسکوپی و … می باشد.

بخش اختر شناسی و نجوم :

با توجه به وجود یک دستگاه آسمان نما ، تلسکوپ بازتابی in 10 و دوربین دوچشمی ۷۰×۱۵ دراین بخش، بازدید کنندگان به صورت انفرادی و گروهی می توانند از امکانات آن بهره مند شوند. مهم ترین فعالیت های آن عبارتند از:

  • آشنا نمودن بازدید کنندگان به ویژه کودکان و نوجوانان با علم نجوم و نیز مباحث نجومی مانند صور فلکی ، کره سماوی ، اجرام آسمانی و نیز پدیده های نجومی و …
  • تشکیل نشست نجومی و برگزاری دوره های آموزشی نجوم آماتوری
  • برگزاری سمینار علمی – آموزشی نجوم
  • برگزاری روز ملی نجوم همزمان با سراسر کشور
  • تشکیل گروه دانش آموزی نجوم و انجام فعالیت هایی نظیر عکاسی و رصد آسمان

ارائه مدرک گواهی پایان دوره مقدماتی از انجمن نجوم ایران به شرکت کنندگان در دوره نجوم بنیاد.

کارگاه آموزشی:

کارگاه آموزشی از تابستان سال ۷۹ شروع گردید و تاکنون ادامه دارد. مباحث آزمایش ها مربوط به قسمت مکانیک و اپتیک با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموزان در دوره دبستان ، راهنمایی و دبیرستان انتخاب می شود.

بخش لیزر:

در تابستان سال ۸۱ ، بخش لیزر به عنوان واحد تحقیقاتی به مجموعه فیزیک اضافه گردید. در ابتدا میز ضد ارتعاش و قطعات اپتومکانیکی مورد نیاز و اولیه با کمک مالی (استانداری) خریداری شد. سپس آزمایشهایی مانند تداخل سنج مایکسون ، دو شکاف یانگ و تشکیل و ثبت تصاویر سه بعدی (هولوگرام) انجام گرفت. ولی از زمستان ۸۵ با همکاری دانشگاه مازندران و اساتید مجرب (آقایان دکتر خصالی و دکتر صحبت زاده) پروژه کارشناسی ارشد خانم مژده اقبال پور تحت عنوان « طراحی و ساخت سنسور فشار با فیبر نوری به روش خمش بزرگ مقیاس » انجام و در بهمن ۸۶ موفق به دفاع پایان نامه گردید. قابل ذکر است قطعات مورد نیاز این پروژه توسط بنیاد با کمک مالی صندوق قرض الحسنه خریداری و تهیه شد.