بنیاد علمی حریری
خانه » گروه شیمی

یکی از بخش های مهم این مجموعه بخش شیمی و نانوفیزیک است که دارای گروه های علمی شامل استادان برجسته دانشگاه ها، صاحب نظران علمی و نیز دانشجویان و پژوهشگران می باشد که خوشبختانه دستاوردهای درخشانی داشته ودر المپیادهای مختلف مقام های ممتازی کسب نموده اند. به عنوان نمونه آقای حسین عادلی(مدال طلای کشوری)، آقای محسن مختاری (مدال نقره کشوری) و آقای فرید فلاح (مدال برنز کشوری) با استفاده از امکانات این بخش افتخاراتی درسطح کشور کسب کردند.
آزمایشگاه شیمی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ مورد بهره برداری قرار گرفت. این آزمایشگاه جهت رعایت مسائل زیست محیطی مجهز به سپتیک است و زیرنظر آقای دکتر گلچوبیان و با همکاری گروه دانشجویی اداره می شود.