بنیاد علمی حریری
خانه » اخبار » برای نخستین بار دپارتمان محیط زیست بنیاد علمی حریری برگزار می نماید (گفتگوی زنده اینستاگرامی)

7353492b

🔹برای نخستین بار دپارتمان محیط زیست بنیاد علمی حریری برگزار می نماید:

گفتگوی کارشناسی:
✔️زباله سوزها، مرز بین واقعیت و توهم

سخنران ویژه:
🔶دکتر آنیتا پترسون
دانشگاه بوراس
🔹مرکز بازیابی انرژی سوئد

🔹چهارشنبه:۲۱ مهر ماه
ساعت ۱۷-۱۹

🔹لایو اینستا گرام
Hariri_science_foundation

ارسال دیدگاه