بنیاد علمی حریری
خانه » اخبار » دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری برگزار می نماید : مسئله حق برشهر در بحران

دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری درنشست  چهارشنبه های آخر ماه برگزار می نماید : مسئله حق بر شهر در بحران . گفتگو درباره نگاهی به تجارب کنش گری شهری در جهان جنوب

سخنران : علی طیبی

پنل : محمدرضا حق جو

زمان ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

مکان : بابل – خیابان مدرس – مدرس ۲۴ – بنیاد علمی حریری حق به شهر در بحران

موضوع: اخبار

ارسال دیدگاه