بنیاد علمی حریری
خانه » سایر

شتابدهنده حریری هاب از علاقه مندان در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی دعوت به همکاری می نماید.    

🔹برای نخستین بار دپارتمان محیط زیست بنیاد علمی حریری برگزار می نماید: گفتگوی کارشناسی: ✔️زباله سوزها، مرز بین واقعیت و توهم سخنران ویژه: 🔶دکتر آنیتا پترسون دانشگاه بوراس 🔹مرکز بازیابی انرژی سوئد 🔹چهارشنبه:۲۱ مهر ماه ساعت ۱۷-۱۹ 🔹لایو اینستا گرام Hariri_science_foundation

اسامی پذیرفته شدگان کتبی عام. اسامی پذیرته شدگان آزمون کتبی خاص. تذکر : ثبت نام پذیرفته شدگان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آبان ماه صورت می پذیرد جلسه توجیهی و کلاس بندی دانش آموزان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ راس ساعت ۱۵ برگزار می گردد . لازم به ذکر است در صورت عدم شرکت در جلسه توجیهی کلاس بندی دانش آموزان توسط […]

در عصر روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ، جلسه گروه شیمی بنیاد علمی حریری با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید .

i