بنیاد علمی حریری
خانه » گروه بیوفیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی بیوفیزیک بنیاد علمی حریری در سال ۱۳۹۰ احداث و راه اندازی گردید که در حال حاضر با دارا بودن امکانات تحقیقاتی متعدد ، زمینه مناسبی جهت فعالیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. این آزمایشگاه در پی آن است که با بهره گیری از روش های فیزیکی همچون پرتودهی نوین نوری لیزر بر روی عوامل زیستی به اهدافی همچون درمان بیماری های بدخیم دست یابد. در این راستا درمان بیماری های سرطان دستگاه گوارش که مشکل بزرگی درنوار شمالی کشور محسوب می گردد ، به عنوان هدف خاصی مد نظر گرفته شده است. از دستگاه ها و امکانات این بخش می توان به دستگاه هود لمینار (Laminar – Flow)، بن ماری (Operating in struction) ، انکوباتور (co2 (Co2incubator، سانتریفوژ یخچال دار (Universal)، شیکر (Mini shaker)، میکروسکوپ اینورت (Bio1 – T , inv-109 Microscope) و ….. اشاره کرد.
همچنین اهم پروژه های تحقیقاتی که در این آزمایشگاه در حال انجام می باشد :
۱- ترمیم بافت و برون تنی روش فتوداینامیک در سرطان مری با بکارگیری حساسگر نوری ۵ALA.
۲- مطالعه برون تنی روش فتوداینامیک در درمان سرطان معده با بکارگیری حساسگر نوری راداکلورین رده سلولی AGS.
و طرح های تحقیقاتی متعددی در دستور کار این بخش قرار دارند که به امید است به زودی انجام پذیرند.