بنیاد علمی حریری
خانه » گروه زیست شناسی

بخش زیست شناسی همزمان با تاسیس بنیاد در مهرماه ۱۳۷۸ آغاز به کار نمود. سعی شد در این بخش، نمونه‌هایی که برای دانش آموزان و دانشجویان جذابیت خاصی دارد، گردآوری شود. بخش زیست شناسی شامل: انواع مولاژهای دستگاه‌های بدن انسان که شامل دستگاه تنفس، دستگاه دفع ادرار، دستگاه تولید مثل، دستگاه عصبی و دستگاه گوارش و همچنین تقسیم سلولی میتوز و نمونه‌های جنینی شامل جنین انسان وحیوان و نمونه جانوری از اقسام مختلف مارها می‌باشد.