بنیاد علمی حریری
خانه » گروه الکترونیک و رباتیک

واقعیت این است که علوم پزشکی، فیزیک، نجوم، شیمی و … هر کدام پیشرفت خود را تا حدود زیادی مدیون امکانات الکترونیکی می‌باشند. بنابراین در مرکز علمی نظیر بنیاد علمی حریری وجود بخش الکترونیک ضروری به نظر می رسید. از این رو جمعی از دانشجویان گروه الکترونیک را در این مرکز شکل داده و بخش الکترونیک رادر اوایل اردیبهشت سال۱۳۸۰ راه اندازی و فعال کردند .

بخش الکترونیک سعی دارد با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران، منابع علمی واطلاعات مورد نیاز را دراختیار اشخاصی که مایل به تحقیق و فعالیت پژوهشی درحوزه های مختلف علمی هستند قرار دهد. هر پژوهنده نیز پس از اتمام کار ، گزارش کاملی از فعالیت‌های  تحقیقی خود را برای استفاده و بهره برداری محققان دیگری که به بنیاد حریری مراجعه می نمایند، ارائه خواهد کرد.

همچنین در اوایل سال ۱۳۸۱ شاخه ای از گروه الکترونیک با عنوان تیم رباتیک شروع به فعالیت کرد. که هدف آن ساخت روبات های هوشمند بوده است.