بنیاد علمی حریری
خانه » اخبار » پنج شنبه های کسب وکار همراه با دپارتمان علم و فناوری بنیاد حریری

دپارتمان علم و فناوری بنیاد علمی حریری برگزار می نماید
کارگاه آموزشی کسب وکار ” آیا من کارآفرینم؟” با سخنرانی دکتر عمران حیدری

IMG_6014 - Copy

موضوع: اخبار

ارسال دیدگاه