بنیاد علمی حریری
خانه » اخبار » بازدید عمومی رایگان خانواده ها و دانش آموزان در بنیاد با حضور خانم الن مادر درنای جهان و دو خبرنگار فنلاندی