بنیاد علمی حریری
خانه » اخبار » برگزاری مراسم دپارتمان مطالعات شهری بنیاد علمی حریری ،” نشست امور شهری و منطقه ای در خصوص توسعه یکپارچه زیرساخت ها و سکونتگاه ها “